20 største i 2019 


Listen er kun basert på innrapporterte fangster, ørret som ellers er fanget i Eikern er ikke med på denne listen.


  1

09.08

Ørret

5.100 kg

Håvard Kristoffersen

  2

02.06

Ørret

4.996 kg

Team Tilslag

  3

02.06

Ørret

4.760 kg

Stian Vetterstad

  4

07.06

Ørret

4,200 kg

  66 cm

Team Hunter

  5

15.05

Ørret

3.800 kg

  70 cm

Lars Lian

  6

02.06

Ørret

3.560 kg

Team Tonulltre

  7

01.06

Ørret

3.410 kg

Morten Flannum

  8

18.05

Ørret

3.400 kg

  63 cm

Team Tonulltre

  9

02.06

Ørret

3.397 kg

Team Dolphin

 10

05.04

Ørret

3.300 kg


Lars Lian

Wobbler

 11

18.05

Ørret

3.300 kg

Lars Lian

 12

06.04

Ørret

3.200 kg

  65 cm

Martin Syverud

Wobbler

 13

22.04

Ørret

3.100 kg

Aleksander Abrahamsen

 14

09.07

Ørret

3.100 kg

  63 cm

Team MSFISHING

 15

01.05

Ørret

3.000 kg

Team MSFISHING

 16

01.05

Ørret

3.000 kg

Team Troutman

 17

30.05

Ørret

2.900 kg

 62 cm

Lars Lian

 18

01.06

Ørret

2.884 kg

Team Herland

 19

01.06

Ørret

2.793 kg

Team Troutman

 20

01.06

Ørret

2.784 kg

Team Stjerna


   

  Nr.   Dato:                    Vekt:       Lengde:       Navn:                                                          Redskap:                                                 Info: