20 største i 2019 


Listen er kun basert på innrapporterte fangster, ørret som ellers er fanget i Eikern er ikke med på denne listen.

  Nr.   Dato:                    Vekt:       Lengde:       Navn:                                                          Redskap:                                                 Info:


   1

05.04

Ørret

3.300 kg


Lars Lian

Wobbler

   2

06.04

Ørret

3.200 kg

  65 cm

Martin Syverud

Wobbler

   3

14.04

Ørret

1.450 kg

Sigurd Bringebøen

   4

07.04

Ørret

1.250 kg


Team 203
   5

21.04

Ørret

0.720 kg

Henrik Bringebøen