Dugnad Dofa 21.08


Dugnad Dofa

21 august.


Torsdag 21 august var vi 8 stk fra Eikern Fiskevernforening ute på Dofa hos Trond for å hjelpe han med å  ta i ett tak med å renske opp forran inntaket til fiskeanlegget.

Vi krafset vekk mye stein og grus som hadde samlet seg forran inntaket, pluss at noen små trær måtte vike.

Her er noen bilder som Lars B. Johansen som var med på dugnaden har tatt.

Enkeltbilder med undertekst ligger under bildefremviseren. (  undertekst vises ikke i mobil )

           Inntaksdammen til anlegget,                                Gutta igang med å krafse ut masse.                   Da Trond begynte alene så lå det stein og

    tømme luken sees til høyre i dammen.                                                                                                                   grusmasse helt oppe ved stokken som

                                                                                                                                                                                                          ligger over hodene på gutta i bildet.

                 Det var greit å være flere.                                              En av krafse gjengen.                                               Mye masse forsvant ut av luken.

Vi fylte opp inntaksdammen flere ganger for så og spyle ut masse vi hadde fått løs,

nå er det fylling av dammen som er i gang.

Ivar ble kveldens sjef over kranen som stengte og åpnet luken og ingen må tro at det var             Dammen er full av vann og utspyling

den letteste jobben for kvelden for stenging og åpning av luken krevde sin mann i styrke.           kan begynne.


                                                                                                     Mens dammen fylte seg med vann fikk vår fotograf Lars tid til å ta fram kameraet   

                                                                                                     mellom øktene for å ta noen  stemningsbilder også da vannet fant veien  over

                                                                                                      damkronen.Hele gjengen på ett brett minus fotografen         Dammen full for tredje eller fjerde  gang.                    Og så var det på lav nivå igjen.

Lars B. Johansen som står bak kamera.

       Så var det bare og sette i gang med                      Mellom Øktene så ble det vekslet både                  Beskyttelsesmure ovenfor inntaket som

       krafsing igjen.                                                                 gode historier og fagstoff.                                              skal så i mot noe av kreftene i en flom.

                                                                                               Ni arbeidsglade karer fikk gjort mye forran

                                                                                              inntaket denne torsdagskvelden, flere kubikk

                                                                                              med stein og grus ble fjernet i bunnen av

                                                                                              inntaksdammen og noen trær ble fjernet da disse

                                                                                              truet med overhengende grener og vegetasjon

                                                                                              over inntaket.

                                                                                              Det ble faktisk mørkt før vi ga oss så det går

                                                                                              ubenhørlig mot høst, og vi i Eikern håper vi har

                                                                                              vært litt til hjelp for Trond og Dofa.