Innmelding av fangst

 

Innmelding

av fangst

 

Vi ønsker gjerne at dere melder inn deres fangster i Eikern inn til nettside, sms eller på facebook.

Dette er med på å bidra til at andre som fisker kan følge med på hva som blir tatt av fangster.

 

Innmelding kan skje på følgende måter :

Innmelding til nettside: Via SMS: Via Facebook:

  • E-post til eikern@eikernfiskevern-forening.net. Send melding til 47441962 Eikern Fiskevernforening
  • Bruke skjema nedenunder. eller 40286214 på facebook.
  • Legge innmelding på gjesteboka. + bilder + bilder.

(Bilder sendes kun på E-post ved nettbruk).