FISKEKONKURRANSE EIKERN

10 ÅR`S JUBILEUM    7 OG 8   JUNI 2008.

 

EIKERN FISKEVERNFORENING OG EIDSFOSS FISK OG JEGER HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL DORGETREFF PÅ EIKERN.

 

OPPMØTE PÅ THORRUD CAMPING SENEST LØRDAG 7/6 KL 11.00,

 

FISKE START KL 12.00.         FISKETID:  LØRDAG    12.00 – 21.00

                                                                            SØNDAG    24.00 – 10.00

 

SKIPPERMØTE  KL. 11.00 .  Nede ved påmelding,   MØTE PLIKT.

 

INFORMASJON KAN DU FÅ HOS:

RUNAR:   91348948,     MORTEN:  48116073

LARS:       95138616,     JAN:             90629501

 

Alle båter må være rengjorte før start, dette vil bli kontrollert av foreningen før utsetting.

 

Påmelding/registrering nede ved stranden lørdag 7 juni mellom kl. 09.00 og kl. 11.00

Startkontingent kr. 300,- pr. båt betales ved påmelding, og vi vil ha skipper eller teamets navn og tlf nr. 

Gjeldene fiskeregler for Eikern skal følges, unntak fra disse er:

·         Det kan fiskes med inntil 8 stenger pr. båt.

·         Det er tillatt å bruke planer-board.

 

Minstemål på innveiing av fisk er 45 cm, fisk som har under-mål gir minusvekt på øvrige fangst..

 

- DET ER IKKE TILLATT MED ALKOHOL UNDER KONKURRANSEN.

 

Pause fra kl. 21.00 til kl. 24.00.

Dagens fangst blir innveid og alle møter til fiskestopp på Thorrud, det blir grilling og sosialt samvær på stranda. ( Under tak hvis dårlig vær.)

Ta med grillmat og noe å sitte på.( gratis grillpølser til alle deltagerne i og med at det er tiende gang )

 

Kanal 72 på VHF, kanal 38 på walkie talkie.

Påbudt med lys på båt for de som skal fiske på mørket.

Innveiing på Thorrud Camping søndag mellom kl 10.00 – 10.15

Premieutdeling umiddelbart etter innveiing så fort resultatlisten ligger klar.

  

JUNIORKLASSE:  (GRATIS)

Juniorer kan fiske i egen klasse lørdag 7 juni fra kl. 12.00 til 21.00

Ikke planerboard og 2 stenger pr. junior, i juniorklassen er det ingen minstemål på fisk, og alle fiskeslag teller, men ørret rangeres først.

Kan fiske med egen båt. max 4 stenger pr. båt. Ha gjerne med en voksen i båten.( voksen i juniorbåt kan ikke delta) ellers like regler.

Har du ikke båt og vil være med, ta kontakt med Jan på telefon 90629501. han vil så langt det går ordne med plass i egne juniorbåter, her må det meldes i fra minst en uke før konkurransen begynner. Ellers vanlig påmelding lørdag 7 juni mellom 09.00 og 11.00 , innveiing og påfølgende  premie-utdeling  kl. 21.00.

Hvis båten vil gå fra junior til den vanlige konkurransen kan Jan ringes på 90629501, startkontingent på kr. 300,- må da betales.