RESULTATLISTE  FRA  DORGEKONKURRANSE  I  EIKERN

 

                                                7 - 8   JUNI   2008.

 

 

                                                      JUNIORER. 

 

Plassering :                                                        Samlet vekt                                                      Antall fisk:

  1. Marte Andreassen                          0,600 kg                                                            1 stk ørret
  2. Martin Grønvold                             0,500 kg                                                            1 stk ørret
  3. Thomas Kristoffersen                   0,450 kg                                                            1 stk ørret
  4. Martin Tømte                                  0,250 kg                                                            1 stk ørret
  5. Hans Ingar Kristoffersen             1,550 kg                                                            2 stk gjedde
  6. Johan Håkon Wike                        1,300 kg                                                            1 stk gjedde
  7. Joacim Myran                                 0,200 kg                                                            1 stk abbor

 

 

 

 

                                                      SENIORER.

 

Plassering :                                                        Samlet vekt                                                      Antall fisk:

     1.     Team Slugger                                    7,900 kg                                                            1 stk

     2.     Team Orvika                                      7,250 kg                                                            2 stk

     3.     Tony K. Bodin                                     5,000 kg                                                            2 stk

     4.      Team virvar                                        4,750 kg                                                            1 stk

     5.      Runar Øverland                                 4,350 kg                                                            1 stk

     6.      Team Big Bud                                     2,000 kg                                                            1 stk

     7.      Team Catch Bly                                  1,550 kg                                                            1 stk

     8.      Trygve Gundersen                             1,500 kg                                                            1 stk

     8.      Team Sars                                           1,500 kg                                                            1 stk

    10.     Team Slukøra                                     1,400 kg                                                            1 stk

    10.     Team Evergood                                    1,400 kg                                                            1 stk

    12.     Bjørn Sønstebø                                    1,200 kg                                                            1 stk

    12.     Henning Bråto                                     1,200 kg                                                            1 stk

    14.     Geir Andersen                                     1,100 kg                                                            1 stk

    15.     Roar Stormo                                        1,000 kg                                                            1 stk

    16.     Team Mira                                            0,950 kg                                                            1 stk

    17.     Øyvind Herland                                    0.900 kg                                                            1 stk

    18.     Frode Lindgård                                    0.850 kg                                                            1 stk

 

 

 

Totalt antall ørret som ble tatt under konkurransen:    24 stk.

 

Totalt antall kg av ørret :   47,6 kg

 

Totalt antall kg av annen fisk :  3,05 kg.

 

 

Størst ørret ble på   7,900 kg  og ble fisket av   Team Slugger.

Nest størst :              5,000 kg                                Team Orvika

Tredje størst :          4,750 kg                                Team Virvar    

 

Det ble påmeldt 63 seniorbåter,   og i tillegg var det 31 påmeldte juniorer om lørdagen.

 

Totalt 82 båter var med i konkurransen.