ÅRSBERETNING

Eikern Fiskevernforening året 2007.

 

 

 

1.    Styret

 

I valgperioden har styret i Eikern Fiskevernforening bestått av følgende personer:

 

Formann:            Morten Kristoffersen                           Revisorer :           Rolf Bjerk

Nestformann :    Lars Rypaas                                                                      Ivar Engen

Sekretær :           Bjørn-Egil Kristoffersen                                                  Anders Øen  ( vara )

Varamann :         Nils Berger

Kasserer :           Jon Skistad                                          Faste representanter til Dofa :

Varamann :         Nils Hægstad                                                                   Ivar Engen

Styremedlem :    Henry Brekke                                                                   Håvard Bollerud

Styremedlem :    Erik Sagvolden

                                                                                        Valgkomité :        Håvard Bollerud

                                                                                                                    Øivind Foss

 

 

 

 

 

1.1        Styremøter

I løpet av året har det vært holdt 8 ordinære styremøter, et samarbeidsmøte med Eikern Turisttrafikk BA, og ett årsmøte som ble avholdt  23 februar.

I tillegg har det også vært ett markenskomité møte og ett fiskekonkurransekomité møte.

 

1.2        Representasjon på andre møter

Eikern Fiskevernforening har også vært representert på møter i Dofa, Planutvalget i ØEK ,

 

 

1.3   Æresmedlemmer

Eikern Fiskevernforening har i 2007 dessverre  mistet 2 av sine kjære æresmedlemmer,

Leiv Roald Lauritzen som gikk bort 18 juli og Einar Kristoffer Sand som gikk bort 26 august.

Disse to æresmedlemmene har hatt ett livslangt medlemskap i Eikern Fiskevernforening, og det er mange medlemmer som opp gjennom årene som har hatt glede og nytte av deres kunnskap og viten.

En stor innsats har disse to æresmedlemmene gjort for forening i mange mange år, og disse to vil lenge bli husket i Eikern Fiskevernforening.

 

 

 

 

2. Aktivitet

 

Det har også i 2007 vært en god del aktivitet i foreningen.

 

2,1  Fiskekonkurranse

Helgen 16 – 17 juni var det tid for vår årlige dorgekonkurranse på Eikern.

Thorrud Camping stilte som vanlig sine områder til disposisjon for denne konkurransen og vi sender dem fortsatt en stor takk for dette.

Lørdagen begynte med fint vær og lite vind, påmeldingen var i gang fra kl. 09.00.

Kokken 11.00 var det påmeldt 45 båter i senior klassen og i juniorklassen var det 29 stykker påmeldt.

Totalt var det 62 båter i aksjon under konkurransen.

Det var Skippermøte kl. 11.00, her ble viktige opplysninger lest opp og regler gjennomgått.

Startskuddet for fisket var kl 12.00 lørdag.

Det ble det da fisket fra kl. 12.00 til kl. 21.00. Seniorklassen og juniorklassen konkurrerte da samtidig i dette tidsrommet.

Kl. 21.00 var det innveiing for begge klasser og med avslutning og premieutdeling i juniorklassen.

Juniorkonkurransen ble vunnet av Fredrik Formo med en flott ørret på 2.820 kg,  han fikk dermed velge først av det flotte premiebordet som inneholdt mange flotte premier.

9 stykker av juniorene fikk fisk, og det ble tatt 4 ørreter, 1 gjedde, 6 abborer og en sik.

I seniorklassen ble det innveid 10 ørreter om lørdagen.

 

Etter innveiing og premieutdeling for juniorene var det tid for å sette til livs grillmat, og juniorene kunne kose seg med gratis grillpølser med tilbehør.

 

Søndagen startet med at været begynte å bli litt mer fuktig utover morgenkvisten

Kl. 10.00 var det innveiing med umiddelbar premieutdeling.

Her gikk Øyvind Herland av med seieren med to ørreter på til sammen  7.180 kg.

Han tok også den største ørreten i konkurransen, her landet vekten på 5.600 kg.

Andreplassen gikk til Stian Vetterstad med 3 ørreter på til sammen 6,190 kg.

Tredjeplassen tok Røkeberg Svartkopp og Storfiskarlaug med en ørret på 5,120 kg.

     

Totalt ble det tatt 24 ørret under konkurransen, på til sammen 44, 360 kg

Det ble også tatt 2,020 kg med annen type fisk under juniorklassen.

 

 

2,2  Vestfossen Marken

 

24-26 august var det klart for ny deltagelse på Vestfossen Marken.

Som tidligere år var det også nå godt med besøk på standen, mange var innom og så på ål i akvariet, for å få en prat med oss, eller å tippe på ørretene som vi hadde til tippekonkurransen.

 

De to ørretene veide henholdsvis 1460 gram og 5700 gram, samlet vekt ble på 7160 gram.

Etter gjennomgang av tippelister ble tilslutt vinneren funnet, bare 5 gram unna riktig vekt.

Vinneren ble Guttorm Kvernmoen fra Vestfossen og han hadde tippet 7155 gram.

 

Han dro hjem med ørretene, ny fiskestang med snelle, T-skjorte og en DVD av stamfisket.

 

2,3   Stamfiskekveld for 7-klassinger fra Vestfossen Barneskole

 

Også høsten 2007 inviterte vi Vestfossen Barneskole til å ta med seg sine 7-klassinger til å være med oss en tur på stamfiske.

I likhet med året før ble det også i 2007 to kvelder med 7-klassinger hvor de fikk lære litt om hvordan vi utfører stamfisket, hvorfor vi gjør det og i tillegg fikk de lære litt kort om ørret.

Ut i bekken for å fange stamfisk var selvfølgelig kveldens høydepunkt.

De elevene som har vært med til nå har tilsynelatende synes at dette har vært kjempe gøy og forhåpentlig litt lærerikt.

Dette synes tydeligvis også skolen, fordi de har nå i samarbeid med Eikern Fiskevernforening ønsket å gjøre dette til en obligatorisk del av skoleundervisningen, dette med å få lov til å være med på en kveld på stamfiske.

Vi i Eikern Fiskevernforening gledes oss også til videre samarbeid om dette.

 

 

    3 Kultivering for ørret

 

3.1  Rogn / yngel

 

Året 2007 begynte med å videreføre forsøket med å ha rogn på to forskjellige steder, både på vårt eget klekkeri og noen liter ute på Dofa.

Når rognen var klekket og yngelen var klar for fòring, var resultatet på dette forsøket at det ikke var noen vesentlig forskjell på dødeligheten på rognen mellom de to stedene.

Da yngelen ble kjørt ut til Dofa for fòring i mai, ble også 2007 under ett gjennomsnittsår i antall yngel.

Etter stamfiske 2007 ble det litt over 16 nye liter med rogn lagt ut i klekkeriet.

Ved årskiftet 07/08 var tilstanden til rognen i klekkeriet meget bra, av 80 000 rognkorn var det totalt bare 300 døde rognkorn.

 

 

3.2   Utsetting av 2-somrige

 

Etter noen sesonger med stor dødelighet på rogna i klekkeriet, påvirker selvfølgelig dette inn på hvor mye 2-somrig yngel som blir satt ut igjen.

Når alle foreninger som kjøper yngel fra Eikernstammen hadde fått sine kvantum, ble det igjen 2 500 stk 2-somrig yngel som ble satt ut i Eikern fra Thorrud Camping 30 september.

I tillegg så har Eidsfoss fiske og jegerforening satt ut 660 stk 2-somrig.

Totalt har det da blitt satt ut 3 160 stk 2-somrig yngel i Eikern i 2007.

 

Det som er meget positivt for sesongen 2007 er at selv om at vi var godt under med antall utsatte 2-somringer så har overlevelses prosenten i bekkene vært meget bra denne sommeren.

Det var relativt mye regn på forsommeren 2007 og det resulterte i at det var mye mer vann i bekkene rundt Eikern enn det som er normalt.

Under stamfisket ble det registrert ett mye høyere antall av 1 og 2-somrig yngel på bekkene enn det som er til vanlig.

På denne måten har Eikern blitt  tilført en mye høyere andel av naturlig klekket yngel i 2007 enn det den pleier, dette vil også til en viss grad også påvirke 2008 for den yngelen som ikke har sluppet seg ut av bekken i 2007, og vil dermed komme ut som 2-somring i 2008.

 

Ingen 2-somrig fisk ble merket før utsettelse i 2007.

3.3  Stamfiske

 

Stamfisket 2007 ble veldig preget av at værgudene var sparsomme med nedbøren.

Det kom litt nedbør da vi startet stamfisket 29 oktober og fikk 27 fisker da.

Etter det så uteble nedbøren og stamfisken var ikke veldig villig til å gå på bekkene.

Vannføringen i bekkene var kun litt mer enn en god sommervannføring, derfor ble det fanget stamfisk kun i de nedre kulpene eller bare helt i utløpet.

Det ble også mange kvelder uten en eneste fanget stamfisk.

Gjennom hele stamfisket ble det kun kjørt med et lag.

I mangel av stamfisk ble det i år fanget noen stamfisker helt i utløpet av Saasenbekken.

Vi fikk også i høst muligheten til å slippe på vann i Gunhildrud fra de ovenfor liggende vannene som er litt demt opp, vi klarte å få fanget noen få stamfisker på denne lille vannøkningen som varer 2 -5 dager.

Kveldene med 7-klasseelever foregikk med stinn brakke og mye aktivitet, og det virket som elevene også i år trivdes stort med å få være med på stamfiske.

I tillegg så har vi hatt besøk av Arnt Mollan som lager en film og ørret, han har vært med og filmet under det meste av stamfisket i høst, pluss at han skal følge rognas utvikling i tiden framover.

Under hele stamfisket ble det totalt fanget 84 stamfisk, 54 Hannfisk og 30 Hunnfisk.

Av 84 stamfisk ble det gjenfangst av 2 tidligere merket fisk, men ingen finneklippet.

64 fisker ble merket og registrert med vekt, lengde og kjønn.

 

Liten vannføring resulterte i mer småfallen fisk enn vanlig og de 64 merkede fiske hadde en vekt på til sammen 164,8 kg med gjennomsnittsvekt på 2,575 kg.

Den største fisken under stamfisket var en hannfisk på 8400 g og var 88 cm lang.

 

Det ble gjennomført 9 stamfiskekvelder med fangst og nesten like mange uten fangst.

2 kvelder med 7-klasse elever fra Vestfossen Barneskole, en med fangst og en uten. Opplevelsesturen for næringslivet som vi laget en åpning for i år måtte utgå pågrunn av for lite vann på bekkene.

 

Årets stamfiske varte over hele 6 uker, i motsetning til 11/2 – 2 uker som nå er vanlig.

 

 

3.4  Stryking

 

På grunn av lengden av årets stamfiske ble vi nødt til å stryke 4 ganger.

Første stryking foregikk søndag 4 november med 6,2 liter svellet rogn som resultat.

Neste var lørdag 10 november med 6 liter svellet rogn.

Så var det tirsdag 27 november med 1,3 liter svellet rogn.

Siste stryking var fredag 7 desember med 2,5 liter svellet rogn.

 

For å jobbe videre med å finne en mulig årsak til den økte dødeligheten i klekkeriet har vi også gjennomgått alle ledd i prosessen ved strykinga.

Vi har forhørt oss med andre i bransjen, og hatt fagfolk til å overvære en strykekveld hos oss.

Men tilsynelatende gjør vi alt etter boka, det eneste vi har gjort under årets stryking er at vi har skylla rogna bedre under alle ledd i prosessen.

I tillegg har vi en av strykekveldene latt svellinga på rogna skje på Kapphuset før den er blitt kjørt ut til klekkeriet og lagt ut der.

På resten av rogna er svellinga gjort ute på klekkeriet, dette er blitt gjort for å kunne se å dokumentere om det vil bli noen forskjell på rogna som er svellet på Kapphuset kontra klekkeriet.

 

 

 

      4    Ålefeller

  

        4.1  Oppgangsfelle

 

Tidlig på sommeren 2007 var det preget med flom og mye høy vannstand, så det var ikke mulig å sette i drift oppgangsfella før 22 juli.

I løpet av de 4 påfølgende ukene hadde 2567 småål søkt til oppgangsfella.

Da oppgangsfella ble stanset ved endt sesong og satt ut av drift 7 september, hadde 3005 småål blitt behandlet og sluppet ovenfor kraftstasjonen i Vestfossen.

 

Ingen småål ble fanget i det gamle elveleiet i løpet av 2007, under flommen på forsommeren var vannføringen til tider kraftig i det gamle elveleiet så det var nok en del ål som søkte dit.

 

 

 

 

     4.2  Utgangsfelle

 

Det er blitt fanget 5 ål i utgangsfella i løpet av høsten.

Det er ikke brukt overlys på utgangsfella i høst, og høsten har vært preget av akkurat det motsatte av det vi opplevde tidligere på sommeren, mye nedbør på forsommeren og nesten ikke nedbør på høsten.

Med lite med vanlige uværsnetter som det pleier å være på høsten, så var det ikke noe utpreget blankålvær som gjerne innholder både mye nedbør og blest, kort og godt en real høststorm.

De få ålene som gikk i utgangsfella kom under en periode med litt vind i luften.

Det er selvfølgelig en god del ål som har sluppet seg ut fra Eikern/Fiskumvannet selv om høststormene har uteblitt, enten over det gamle elveleiet når kraftstasjonen stod, eller igjennom turbinen til kraftstasjonen når denne har vært i drift.

Ansvarlig for ålefeller har vært Bjørn-Egil Kristoffersen

 

 

 

     5  Annet

 

      5.1  Dugnad

 

I tillegg til det tradisjonelle dugnadsarbeide så har det vært noe ekstra dugnad i 2007.

Etter sommerferien begynte et medlem og kappe ned små trær og kjerr i Sandsbukta ved den nye båtrampa.

22 september hadde vi dugnad på Kapphuset.

Taket i ”strykerommet” fikk to lag med maling, gulvet i hovedrommet ble skurt opp med maskin og fikk 3 lag med bonevoks.

I Tillegg var gjengen fra MS-Eikern til stede og gjorde sin del av avtalen og beiset/malte hele huset utvendig.

 

Vi hadde også denne dagen en dugnadsgjeng ute i Sandsbukta og ryddet kvist og kvast som lå på bakken etter nedhuggingen av småtrær og kjerr.

 

 

5.2  Båtrampe

 

Allerede 14 desember 06 ble det undertegnet en avtale mellom grunneier Ivar Brekke og Eikern Fiskevernforening om at Eikern Fiskevernforening kunne få disponere ett område på grunneiers område i Sandsbukta.

Rett før 2007 ble det så levert inn en søknad til Øvre Eiker Kommune om tillatelse til å tilrettelegge og lage en utsetningsrampe for båt på dette området.

 

6 juni var representanter fra Planutvalget i Øvre Eiker Kommune på befaring på området.

Samme dag ble vår søknad behandlet i Planutvalget, og på bakgrunn av befaring og vår søknad som inneholdt avtale med grunneier og naboerklæring ble det innvilget en midlertidig dispensasjon fram til 1 oktober 2010.

Begrepet midlertidig dispensasjon går ut på at ved 1 oktober 2010 skal saken evalueres før det gis en endelig tillatelse.

 

23 juli fikk vi tillatelsen fra statens vegvesen angående avkjøringstillatelse fra riksveg 35.

Denne tillatelsen er også gjort midlertidig og har noen retningslinjer vi må gjennomføre og tilrettelegge for å få inn og utkjørselen til r 35.

 

Når alle disse tillatelsen var i orden kunne vi sette i gang med selve arbeidet, det ble ryddet opp i alt krattet som stod der rampen er påtenkt.

Videre hadde vi avtale med en som skulle hjelpe oss maskinelt etter at treskesesongen var over.

Det som skjedde videre var at han som skulle hjelpe oss med maskin var så belastet med mye arbeide at det ble vanskelig å finne plass til oss.

Vi hadde en intensjon om å ha kunne kommet så langt på høstparten at vi muligens kunne ha brukt rampen da fredningstiden i Eikern var over, men da spørsmålet om tidspunktet for maskinhjelpen oppsto var vi kommet langt ut i fredningstiden allerede og vi tok avgjørelsen om å heller starte opp til våren igjen så fort vi kunne da det var lettere å få hjelp med maskin da.

Arbeidet vil dermed bli startet opp så fort det lar seg gjøre i 2008.  

 

 

 

 

 

5.3  Trollingkort

 

Trollingkortet har i løpet av høsten 2007 tatt form og oblater laget.

Før jul var 30 kort klare til salg, og salget startet 25 desember, i løpet av romjulen ble det solgt ca 10 kort.

Det er bare formann og nest formann som selger Trollingkort.  

  

5.4   Internett

 

Nettsiden til foreningen blir bare mer og mer brukt og i løpet av 2007 hadde vi 12 650 treff, og det er stadig økning i antall treff pr. måned.

Og det er flott at fiskere i Eikern melder inn sin fangst til nettsiden, men det er fortsatt fisker som ikke blir meldt inn så det er fint at vi oppfordrer hverandre til å melde inn når vi er heldige å få fangst.

 

 

     5.5   Film om ørret.

 

Under hele stamfisket  har vi hatt besøk av Arnt Mollan som driver og lager en film om ørreten og dens liv fra begynnelse til slutt.

Han har filmet under hele prosessen av stamfisket, fått med seg stryking av stamfisken, befruktningen av rogna og utlegging av rogn.

Videre skal han også være med å følge rognens utvikling i klekkeriet, og senere få være med på når yngelen skal på fòring, og så få med seg når 2-somringene settes ut i Eikern.

Når filmen er ferdig vil han representere den for NRK, og kanskje vil vi en gang i fremtiden få se både ørret i fra Eikern, og noen vi kjenner i TV ruten.

 

 

Til slutt vil styret i Eikern Fiskevernforening bare få lov til å takke alle medlemmer av foreningen for innsatsen som er blitt gjort i de enkelte arbeidsoppgaver og dugnader i 2007.

Takk til alle våre samarbeidspartnere og forbindelser.

Styret vil også rette en stor takk til våre sponsorer og til Eierne av Thorrud Camping for all velvillighet under vår faste fiskekonkurranse.

 

 

 

 

 

Og herved ønskes det fra styret ” SKITT FISKE ”  til alle  i sesongen 2008.