Fiskeregler for Eikern

                                                                                                          

Til forsiden

 Kontakt oss

Fiskereglene!

1.Alt fiske er forbudt fra og med 15.september til og med 15.november.

 Garnfiske er dessuten forbudt i tiden fra og med 1.april til og med 31.mai.Garnfiske er grunneierrett.

2.Det er til enhver tid forbudt å nytte disse redskaper eller fangstmetoder:

 A.Fiske med stående snøre på isen.

 B.Fiske med oter.

 C.Fiske med planboard.

3.Fangst av ørret som er under 35cm settes ut igjen.

4.Det er kun tilatt med 4 stenger pr.båt og 1 stk.agn.pr.stang.

  Det er tilatt med paravan festet direkte på line mellom stang og agn.

5.Fiskekort må være løst før fiske begynner.

6.Fiskekort må forevises til fiskeoppsyn fra Eikern Fiskevernforening eller Eidsfoss Fisker-og Jegerforening.

 Overtredelse av fiskerglene vil føre til politianmeldelse!

                                                                                                                                                                                     

Skriv ut fiskereglene