Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                

Fiskeslag i Eikern

                                                                                                                                                                         

 

 

Til forsiden

                  1.   Ørret                                                                                  8.   Ørekyt

 Kontakt oss

              2.   Abbor                                                                                 9.   Ål

              3.   Sik                                                                        10.   Stam

            4.   Gjedde                                                                 11.   Krøkle

              5.   Mort                                                                     12.   Røye

            6.   Brasme                                                                 13.  Trepigget stingsild

            7.   Vederbuk

              

Sett pilen på fiskeslaget og trykk for data om fisken