Krøkle


Krøkle


            Utbredelse

            i Norge:


Latin :      Leuciscus idus.


Andre Norske navn :     Blågjel,  Kot,   

                                    Nors,  Slom.


Tilhørende :     Loddefamilien.

Her kommer informasjon om Krøkle.