Krøkle

 

Krøkle

 

Her kommer informasjon om Krøkle.

Utbredelse

i Norge:

 

Latin : Leuciscus idus.

 

Andre Norske navn : Blågjel, Kot,

Nors, Slom.

 

Tilhørende : Loddefamilien.