Om Eikern

 

Om Eikern

 

Her kommer informasjon om Eikern som innsjø.