PROTOKOLL

 

 

ÅRSMØTE I EIKERN FISKEVERNFORENING

 

7   MARS    2008.

 

 

 

Årsmøtet til Eikern Fiskevernforening ble avholdt i kapphuset fredag 7 mars 2008

kl 19.00.

 

 

Følgende dagsorden var :

 

1.      Åpning v/leder.

2.      Konstituering av årsmøtet 2008.

·         Godkjenning av innkalling.

·         Godkjenning av dagsorden.

·         Valg av møteleder.

·         Valg av møtesekretær.

·         Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

·         Valg av to representanter til Dofa`s årsmøte.

3.      Årsberetning for 2007.

4.      Regnskap for 2007.

5.      Fastsette kontingenten / fiskekort for 2009.

6.      Innkomne saker til årsmøtet.

7.      Valg.

 

Bevertning.

 

 

 

1.   Åpning v/leder.

 

      Kl. 19.05 åpnet formann Morten Kristoffersen årsmøtet 2008 og ønsket alle de 16           

      frem møtte medlemmene velkommen.

      I 2007 gikk to av foreningens æresmedlemmer bort, og årsmøtet startet med at alle 

      frem møtte reiste seg og holdt et minutts stillhet til minne om Leiv Roald Lauritzsen

      og Einar Kristoffer Sand.

 

 

 

 

 

 

2.      Konstituering av årsmøtet 2008.  

 

·         Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

·         Det var ingen bemerkninger til dagsordenen.

·         Morten Kristoffersen ble valgt til møteleder.

·         Bjørn-Egil Kristoffersen ble valgt til møtesekretær.

·         Henrik Bringebøen og Anders Fossesholm ble valgt til å undertegne protokollen.

·         Håvard Bollerud og Ivar Engen ble valgt til representanter på Dofa`s årsmøte.

 

 

3.      Årsberetning for 2007.

 

Årsberetningen ble lest opp av sekretær Bjørn-Egil Kristoffersen.

Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

 

 

4.      Regnskap for 2007.

 

Regnskapet for 2007 ble gjennomgått av kasserer Jon Skistad

Etter gjennomgangen ble regnskapet godkjent uten bemerkninger.

 

 

5.      Fastsette kontingenten / fiskekort 2009.

 

Etter forslag fra styret ble det vedtatt at kontingenten / fiskekort 2009 skulle stå uforandret, og det vil si at det fortsatt vil bli kr. 200,- for sesongen 2009.

 

 

6.      Innkomne saker til årsmøtet.

 

Sak 1

 

Forslag fra styret.

   

For å sikre best mulig kontinuitet i styret ved valg, fremmer det sittende styret et                                            forslag om å endre/forskyve  årstall for valg på ett styremedlem og ett medlem som  reviderer regnskapet.

 

Bakgrunn til dette forslag er at pr. i dag så er begge styremedlemmer og begge revisorer på valg samtidig.

Utfallet av dette er at det er en skjev fordeling av antall medlemmer i styret som er på valg.

 

 

     Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

7.      Valg.

 

Valgkomitèen har bestått av :

Håvard Bollerud

Øivind Foss

 

Håvard Bollerud ledet valget og følgende valg ble foretatt:

 

Formann :          Morten Kristoffersen                       Gjenvalgt fram til 2010

Nestformann:     Lars Rypaas                                    På valg 2009

Sekretær:           Bjørn-Egil Kristoffersen                   På valg 2009

Varamann:         Nils Berger                                      På valg 2009

Kasserer:           Jon Skistad                                     Gjenvalgt fram til 2010

Varamann:         Olav Granbakken                            Nyvalgt  fram til  2010

Styremedlem:     Henry Brekke                                 Gjenvalgt fram til 2010

Styremedlem:     Erik Sagvolden                                På valg 2009

 

 

Revisorer:           Ivar Engen                                       På valg 2009

                           Anders Øen                                     Gjenvalgt fram til 2010

                           Tom Ole Raaen (varamann)             Nyvalgt fram til 2009

 

 

Faste representanter til Dofa:

                           Ivar Engen

                           Håvard Bollerud

 

 

Valgkomitè:        Håvard Bollerud                              Gjenvalgt fram til 2010

                           Øivind Foss                                     Gjenvalgt fram til 2010

 

 

 

Etter valget avsluttet leder Morten Kristoffersen årsmøtet kl 19.45 og takket alle frammøtte for deltagelsen, deretter foretok han en loddtrekning på en liten honnør for frammøte blant årsmøtedeltagerne.

            Etter trekningen ble det klart for bevertning som for anledning bestod i nydelig oksegryte med poteter og                  grønnsaker, levert av Hummer og Kanari.