PROTOKOLL

 

 

ÅRSMØTE I EIKERN FISKEVERNFORENING

 

5   MARS    2010.

 

 

 

Årsmøtet til Eikern Fiskevernforening ble avholdt i kapphuset fredag 5 mars 2010

kl 19.00.

 

 

Følgende dagsorden var :

 

1.      Åpning v/leder.

2.      Konstituering av årsmøtet 2010.

·         Godkjenning av innkalling.

·         Godkjenning av dagsorden.

·         Valg av møteleder.

·         Valg av møtesekretær.

·         Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

·         Valg av to representanter til Dofa`s årsmøte.

3.      Årsberetning for 2009.

4.      Regnskap for 2009.

5.      Fastsette kontingenten / fiskekort for 2011.

6.      Innkomne saker til årsmøtet.

7.      Valg.

 

Bevertning.

 

 

 

1.   Åpning v/leder.

 

      Formann Morten Kristoffersen åpnet årsmøtet 2010 og ønsket alle de 26           

      frem møtte medlemmene velkommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Konstituering av årsmøtet 2010.  

 

·         Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

·         Det var ingen bemerkninger til dagsordenen.

·         Morten Kristoffersen ble valgt til møteleder.

·         Bjørn-Egil Kristoffersen ble valgt til møtesekretær.

·         Anders Fossesholm og Frode Tollefsen ble valgt til å undertegne protokollen.

·         Morten Kristoffersen og Lars Rypaas ble valgt til representanter på Dofa`s årsmøte.

 

 

 

3.      Årsberetning for 2009.

 

Årsberetningen ble lest opp av sekretær Bjørn-Egil Kristoffersen.

Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

 

 

 

4.      Regnskap for 2009.

 

Regnskapet for 2009 ble gjennomgått av kasserer Jon Skistad.

Etter gjennomgangen ble regnskapet godkjent uten bemerkning.

Det ble kommentert og registrert at styret ikke mottar noen form for godtgjørelse.

Dette kommer av at foreningen har en intensjon om at ingen skal bli forfordelt, for det er mange medlemmer som gjør en kjempeflott jobb for foreningen på ulike nivåer.

På denne måten er det lettere å gjøre det likt og rettferdig for alle medlemmer. 

 

 

5.      Fastsette kontingenten / fiskekort 2011.

 

Etter forslag fra styret ble det vedtatt at kontingenten / fiskekort 2011 skulle stå uforandret, og det vil si at det fortsatt vil bli kr. 200,- for sesongen 2011.

 

 

 

6.      Innkomne saker til årsmøtet.

 

Sak 1

 

Ingen innkomne saker til årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Valg.

 

Valgkomitèen har bestått av :

Håvard Bollerud

Øivind Foss

 

Øivind Foss ledet valget og følgende valg ble foretatt:

 

Formann :           Morten Kristoffersen                      Gjenvalgt fram til 2012

Nestformann:     Lars Rypaas                                     På valg 2011

Sekretær:           Bjørn-Egil Kristoffersen                  På valg 2011

Varamann:          Amund Berger                                 På valg 2011

Kasserer:            Jon Skistad                                      Gjenvalgt fram til 2012

Varamann:          Morten Torgersen                           Gjenvalgt fram til 2012

Styremedlem:     Henry Brekke                                  Gjenvalgt fram til 2012

Styremedlem:     Olav Granbakken                            På valg 2011

 

 

Revisorer:           Ivar Engen                                       På valg 2011

                           Anders Øen                                       Gjenvalgt fram til 2012

                           Tom Ole Raaen (varamann)             På valg 2011

 

 

Faste representanter til Dofa:

                           Ivar Engen

                           Olav Granbakken

 

 

Valgkomitè:       Håvard Bollerud                             Gjenvalgt fram til 2012

                           Øivind Foss                                     Gjenvalgt fram til 2012

 

 

 

Etter valget avsluttet leder Morten Kristoffersen årsmøtet og takket alle frem møtte for deltagelsen, deretter foretok han en loddtrekning på en liten honnør for frammøte blant årsmøtedeltagerne.

Etter trekningen ble det klart for bevertning som for anledning bestod i nydelig viltgryte fra Villars.  

 

                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              ÅRSBERETNING

Eikern Fiskevernforening året 2009.

 

 

1.    Styret

 

I valgperioden har styret i Eikern Fiskevernforening bestått av følgende personer:

 

Formann:            Morten Kristoffersen                           Revisorer :           Ivar Engen

Nestformann :    Lars Rypaas                                                                      Anders Øen

Sekretær :           Bjørn-Egil Kristoffersen                                                  Tom Ole Raaen(vara)

Varamann :         Amund Berger

Kasserer :           Jon Skistad                                          Faste representanter til Dofa :

Varamann :         Morten Torgersen                                                             Ivar Engen

Styremedlem :    Henry Brekke                                                                   Håvard Bollerud

Styremedlem :    Olav Granbakken

                                                                                        Valgkomité :        Håvard Bollerud

                                                                                                                    Øivind Foss

 

 

1.1        Styremøter

 

I løpet av 2009 har det vært holdt 6 ordinære styremøter, og ett årsmøte som ble avholdt fredag 6 mars.

Det har også vært ett markenskomité møte og ett fiskekonkurransekomité møte.

 

 

 

1.2        Representasjon på andre møter

 

Eikern Fiskevernforening har vært representert på møter i Dofa, samt at vi er representert med et medlem i Dofa sitt styre.

 

 

1.3        Medlemsmøte

 

2 Desember var det innkalt til medlemsmøte, Arnt Mollan var invitert til å komme for å vise frem filmklippene som ble til filmen ”Ørreten og Døgnflua”.

I tillegg ble det vist filmsnutter fra det nyeste prosjektet til Arnt Mollan.

Alle fremmøtte var enig om at dette var flott og spennende filmet, og vi gleder oss til neste film fra Arnt.

 

Det kom også en overraskelse på denne kvelden, Sparebanken Øst troppet opp og overrakte foreningen en sjekk på kr. 25 000,- i gave til allmennyttige formål.

Nyheter innen wobblere var også til salgs denne kvelden.

 

2. Aktivitet

 

Stor aktivitet i foreningen har det også vært i 2009.

 

2,1  Fiskekonkurranse

 

Helgen 6 – 7 juni var det igjen dorgekonkurranse på Eikern med Thorrud Camping som base som i alle tidligere konkurranser.

 

Det var ikke gjort noen endringer på gjennomføringen av konkurransen, tidspunkter og opplegg ble fulgt som tidligere da dette er innkjørt og fungerer bra.

Da startskuddet gikk lørdag kl 12.00 var det påmeldt 54 seniorbåter og 32 juniorer.

 

Som arrangør synes vi det var veldig artig og moro at 32 juniorer stilte til start og 12 av de fikk fisk i båten på en dag hvor fisken var litt tverr.

 

Etter innveiingen kl. 21.00 på lørdag ble det premieutdeling for juniorene.

Vinner ble: Ole Øyvind Herland, med 3 ørreter på til sammen 3,28 kg + en gjedde på 2.14 kg.

Annenplass: Sigurd Måge Karlsen med en ørret på 1.74 kg som ble juniorklassens største ørret.

Tredje : Olav Andreas Løvaas med en ørret på 980 gram.

 

I tillegg ble det også veid inn 6 ørreter i seniorklassen på lørdagen.

Etter premieutdelingen for juniorene var det som vanlig grillmat på menyen og en liten hvil før neste fiskeøkt.

 

Fiskens lite lyst til å hugge fortsatte utover natten, men det ble tatt en del fisk som var under minstemål på 45 cm.

Søndagsmorgen ble 5 ørreter over minstemål veid inn etter nattens fiske, og en av de pustet lederen fra lørdagen i nakken med sine 3.59 kg, men ble 50 gram for lett til å knipe ledelsen.

 

Vinneren av seniorene ble: Lars Rypaas med en ørret på 3,64 kg som ble årets største ørret.

Andreplassen gikk til        : Team Folden med en ørret på 3.59 kg

Tredjeplass                        : Team Kristiansen med en ørret på 2.92 kg.

 

Seniorer som ikke hadde fått fisk fikk også sjansen til å få premie da det ble loddtrekning på resterende premier blant seniordeltagerne som var tilstede under premieutdelingen.

 

Været holdt seg til opphold ispedd med noen få regndrypp under hele andreøkten.

Tross litt lite med fisk under årets konkurranse var det allikevel mange blide og hyggelige deltagere både i senior og juniorklassen, selv om de største fangstene uteble.

Totalt under konkurransen var det 75 båter på vannet og fisket, 26 ørreter ble overlistet , pluss noen gjedder.

 

Premieutdelingen søndagsmorgen satte som vanlig et punktum for konkurransen.

Også under denne konkurransen har vi hatt god støtte av sponsorer som har gitt flotte premier, og alle sponsorer er blitt presentert på sponsorvegg som har stått oppe under konkurransen.

 

 

 

2,2  Vestfossen Marken

 

28-30 august var det klart for ny deltagelse på Vestfossen Marken.

Etter flere omganger med prat om at vi skulle lage ny stand til Marken uten at vi fikk gjort noe med det, gjorde vi kort prosess etter Marken 2008.

Rett og slett så kastet vi mye av utstillingen da vi ryddet sammen etter Marken da dette var nedslitt og oppbrukt, og avgjorde saken med dette.

Nå hadde vi ikke noe valg, ny stand måtte lages til 2009.

Etter noen dugnadskvelder var ny stand ferdig laget i forkant av Marken, og dette skulle vise seg å bli en positiv forandring.

Atter en gang var vår stand et populært stoppested for en prat, tippe på fisk eller for å se på små ål i akvarium.

De to ørretene som ble tippet vekt på hadde en samlet vekt på 8350 gram.

Vinneren i år var kun 5 gram unna riktig vekt, Terje Koch hadde tippet 8345 gram og var dermed nærmest og ble utropt som vinner og ble med det tippemester 2009.

Ørretene, ny fiskestang med snelle og T-skorte med caps ble overlevert vinneren.

 

I tillegg til å få litt større plass inne i standen så ble det en hyggelig overraskelse da vår nye stand ble kronet med og bli kåret til årets stand under Vestfossen Marken 2009.

Foreningens leder måtte dermed opp på scenen for å motta blomster og diplom for utmerkelsen.

 

 

 

2,3   Stamfiskekveld for 7-klassinger fra Vestfossen Barneskole

 

Det ble også i 2009 to kvelder med 7-klassinger under stamfisket.

Som vanlig var det stor iver og lyst blant de unge, og mange fornøyde elever kunne bekrefte at de hadde fått både lærdom og spenning ved å være med på dette.

Gunhilrud var som vanlig utvalgt til å være den bekken vi gikk ut på, og vi fikk fanget noen stamfisker også.

Under disse to kveldene hadde vi besøk av mye presse, alle lokalavisene hadde store reportasjer med bilder.

”Busken” hadde i tillegg til reportasje i papiravisen og på nett, også videoinnslag med intervju som ligger ute på nettet.

Østlandsendingen på radioen hadde intervju med ett styremedlem i forkant av en av kveldene.

Og om ikke det var nok så ble filmen til Arnt Mollan ”Ørreten og døgnflua” som har mange opptak fra stamfisket vårt sendt på NRK 15 september, og som fortsatt ligger ute på nett under NRK nett-tv og under ”ut i naturen”

Kultursjefen i Øvre Eiker Kommune var også deltager på en av kveldene og fikk se hvordan stamfisket foregikk.

Så vi kan si vi fikk mye blest og oppmerksomhet under disse kveldene i 2009.

 

Vi hadde også besøk av en annen gruppe ungdommer fra Asker og Øvre Eiker som var med oss på en stamfiskekveld.

 

 

 

 

  3 Kultivering for ørret

 

3.1  Rogn / yngel

 

Starten på 2009 begynte med 24 liter med rogn i klekkeriet som ble lagt ut høsten 2008.

Vi er alltid like spendte på hvordan det går i klekkeriet etter stamfisket, da de to kveldene med sjokking av rogn var unnagjort i januar kunne vi bekrefte at det var noen få prosent høyere dødelighet enn superåret 2008 som hadde kun 3 prosent dødelighet.

Rognen utviklet seg flott videre mot klekking og det ble mye bra yngel.

Yngelen som skulle til foring ble kjørt til Dofa 18 mai.

På slutten av året ble nye 22 liter med usvellet rogn lagt ut i klekkeriet etter høstens stamfiske,

noe som igjen betyr at det ligger 27,5 liter med svellet rogn i klekkeriet ved nyttårsskiftet.

 

 

3.2   Utsetting av 2-somrige

 

22 247  2-somrig yngel ble satt ut i Eikern under årets utsetting av fisk,  disse ble satt ut i fra Thorrud Camping 20 september i litt ruskete vær.

Det var ett bra oppmøte med medlemmer, så jobben med utsettingen gikk som på skinner.

Kondisjonen på fisken som ble satt ut var som vanlig veldig bra, og bestyreren på Dofa har nok en gang gjort en meget bra jobb med fisken.

Ingen 2-somrig fisk ble merket før utsettelse i 2009.

 

 

3.3  Stamfiske

 

Stamfisket 2009 startet søndag 25 oktober, og det ble en brukbar start med 39 stamfisk tross at det var litt lite med vann.

Regnet kom også denne høsten og sikret oss de riktige mengder med stamfisk.

Som vanlig var det ett flott oppmøte med medlemmer.

5 november ble siste kveld ute i bekkene, da hadde vi hatt 8 kvelder med ordinært stamfiske og 3 kvelder beregnet på ungdom.

Det ble fanget 125 stamfisk fordelt på 70 hanner og 55 hunner.

All stamfisk ble returner tilbake til Eikern igjen og var i flott form.

Det ble registrert noen få fisker med sår etter mink eller noe annet på bekken, men lite antydninger til sopp.

Det ble ikke registrert noe ulovlig aktivitet i bekkene under kontrollene som ble gjort i høst.

 

  

 

3.4  Stryking

 

Lørdag 31 oktober var det klart for første del av stryking av fisk og det resulterte i 10 liter med usvellet rogn.

Andre omgang av stryking ble gjort helgen etter,  så 7 november ble det atter en gang gjort klar til stryking og 12 nye liter usvellet rogn ble behandlet etter alle kunstens regler.

Resultatet etter endt stamfiske ble da ca. 27,5 liter svellet rogn.

Strykeprosessen gikk som vanlig rolig og greit unna.

 

 

 

 4    Ålefeller

  

        4.1  Oppgangsfelle

 

Oppgangsfella var i drift fra 20 juli til 1 november.

Det var fortsatt lite aktivitet av ål å registrere nedenfor kraftstasjonen og i det gamle elveleiet i 2009, og i løpet av tiden oppgangsfella var i drift søkte kun 466 smååler til fellen.

Dette lave antallet av småål er kanskje nok ett bevis på den Europeiske ålens tilbakegang.

Ålen er fra 01.01.2010 totalfredet i Norge, og det drives nå kun kultivering av ål og Eikern Fiskevernforening er og har vært lenge med på dette viktige arbeidet.  

 

 

     4.2  Utgangsfelle

 

Det er blitt fanget 4 ål i utgangsfella i løpet av høsten, og det er ikke brukt overlys på utgangsfella i høst.

 

 

 

     5  Annet

 

      5.1  Dugnad

 

Det har blitt mange dugnadstimer i foreningen også i 2009.

Medlemmene har som alltid vært veldig gode på å stille på dugnad så det har ikke vært problem med for lite oppmøte på noen dugnad i 2009, all honnør til foreningens medlemmer for dette.

 

 

5.2  Båtrampe

 

25 april tok vi vårpussen ved båtrampa i Sandsbukta.

Rampen fikk ”styrekanter” langs betongdekket, og på overgangen ytterst ble litt av midtstykkes tatt vekk da noen med lang henger eller bil med spesielt lavt hengerfeste hadde subbet nedi med hengerdraget.

I løpet av 2009 fikk også kantene på rampen mer masse.

 

 

5.3  Trollingkort

 

Fra 16.11-08 og til 15.09-2009 ble andre og siste året av prøveperioden med Trollingkort gjennomført.

Da prøveperioden var kommet til veis ende ble hele perioden evaluert.

Det ble 2 prøveår som ble ganske like hverandre.

Det ble ikke innrapportert noen form for negative hendelser i prøvetiden og under alle kontroller var alt i orden blant fiskerne, og fangst av ørret ble i snitt under 3 ørreter pr. kort pr. sesong.

På bakgrunn av resultatet etter evalueringen ble styrets konklusjon den at det greit kunne videreføres en periode på 2 år med Trollingkort i Eikern etter de gjeldene reglene som var satt for prøveperioden, og i samsvar med myndigheter og grunneiere rund Eikeren.

Grunneiere på Vestfolddelen som var med i prøveperioden ble kontaktet for å få et synspunkt på videreføring av Trollingkortetet.

Det var full enighet om at det var helt greit med videreføring av Trollingkortordningen i to nye år.

Det ble da vedtatt av styret å videreføre trollingkortet for to nye år etter gjeldene regler som ble satt for prøveårene.

 

Styret i Eikern Fiskevernforening vil atter en gang berømme grunneiere rundt Eikern som har gjort dette mulig at trollingkortet i Eikern har kunnet bli en realitet, og nå med videreføring av to nye år.

 

 

5.4        Internett

 

Det er alltid aktivitet på nettsiden til foreningen og i 2009 ble det 25 037 treff, mye av informasjonen til medlemmene har skjedd gjennom nettsiden og dette ser ut til å fungere greit.

 

Helt på slutten av året ble det avgjort at også fiskekort for Eikern nå blir tilgjengelig for kjøp på nettet via Inatur, og da selvfølgelig med link i fra vår egen nettside.

 

 

5.5        Ørreten og døgnflua

 

Som det tidligere er nevn i denne årsberetningen har Eikern Fiskevernforening vært representer på riksdekkende tv kanal i 2009.

Det var stor forventning og spenning blant mange av foreningens medlemmer da det ble kjent at NRK hadde kjøpt og satt opp filmen til Arnt Mollan ” Ørreten og døgnflua” 15 september i programposten ”ut i naturen”.

Arnt hadde mange timer med opptak hos oss i alle ledd rundt kultiveringen for ørreten, styret hadde fått sett noen råklipp fra filmingen men ingen hadde sett den ferdige filmen så spenningen var stor mot den 15 september.

TV kvelden ble endelig ett faktum og mange satt klistra til tv-skjermen, og det de fikk se der har satt seg fast på de flestes netthinner.

For makan til flott filming og setting skal man jammen lete lenge etter, og i tillegg var det jaggu utrolig mange kjekke mennesker å se der også.

Så det er bare en ting å si om filmen og det er at dette ble et meget meget bra resultat, så vi gratulerer nok en gang Arnt og ønsker han lykke til videre med neste prosjekt.

 

 

5.6        Kjøp av utstyr

 

Foreningen har også hatt mulighet til å fornye seg på noen områder i dette året.

Med tilskudd eller gaver i fra forskjellige steder har vi kunnet gå til innkjøp av først og fremst to nye etterlengtede transport kar med oksygenrister som blir brukt under stamfisket og til utsetting av fisk.

Kassererjobben har også fått en liten oppgradering, fra blokk og blyant og opp til dataalderen med dens muligheter.

Foreningen har da en bærbar pc til sitt regnskap og som følger kassererjobben.

For øvrig er det også kjøpt inn noe utstyr til stamfisket og utstyr beregnet på de unge.

 

 

5.7        Forskning i Eikern

 

Eikern har også hatt besøk av forskere sommeren/høsten 2009, det kan være at Eikern inneholder en aldri så liten sensasjon.

Når vi sier en liten sensasjon så er det i dobbel betydning, en liten rekeart er oppdaget på bunnen i Eikern.

Nye besøk av forskerne vil det bli i tiden fremover, selv om det er blitt fanget en reke må noen eksemplarer til opp av Eikern for å kunne stadfeste hvilken type reke dette er.

Eikern Fiskevernforening har bistått med litt hjelp i dette arbeidet men har ikke lagt ut  info om dette før man vet litt mer, men det blir spennende i tiden fremover.

 

 

 

 

Til slutt vil styret i Eikern Fiskevernforening bare få lov til å takke alle medlemmer av foreningen for innsatsen som er blitt gjort i de enkelte arbeidsoppgaver og dugnader i 2009.

Takk til alle våre samarbeidspartnere og forbindelser.

Styret vil som vanlig rette en stor takk til våre sponsorer og til eierne av Thorrud Camping for all velvillighet under vår faste fiskekonkurranse.

 

 

 

Og herved ønskes det fra styret ” SKITT FISKE ”  til alle  i sesongen 2010.