Stam


Stam


            Utbredelse

            i Norge:


Latin :      Leuciscus cephalus.


Andre Norske navn :     Skal,  Årbuk,   


Tilhørende :     Karpefamilien.

Her kommer informasjon om Stam.