Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                

Styret

                                                                                                          

 

Til forsiden

Året 2014:

 Kontakt oss

 

                                               Formann:           Morten Kristoffersen

                                                                  Nestformann:     Lars Rypaas

                                                                  Sekretær:           Bjørn-Egil Kristoffersen

                                                                  Varamann:         Amund Berger

                                                                  Kasserer:           Jon Skistad

                                                                  Varamann:        Morten Torgersen

                                                                  Styremedlem:     Henry Brekke

                                                                  Styremedlem:     Ivar Brekke

 

                                                                  Faste representanter til Dofa:

                                                                                              Jon Skistad

                                                                                              Lars Rypaas