Trepigget Stingsild

 

Trepigget Stingsild

 

Her kommer informasjon om Trepigget Stingsild.

Utbredelse

i Norge:

 

Latin : Gasterosteus aculeatus.

 

Andre Norske navn : ( Se omtalen )

 

Tilhørende : Stingsildfamilien.