Trepigget Stingsild


Trepigget Stingsild 


            Utbredelse

            i Norge:


Latin :      Gasterosteus aculeatus.


Andre Norske navn :     ( Se omtalen )   


Tilhørende :     Stingsildfamilien.

Her kommer informasjon om Trepigget Stingsild.