20 største i 2015


20 største i 2015 


Listen er kun basert på innrapporterte fangster, ørret som ellers er fanget i Eikern er ikke med på denne listen.


    1

26.07

Ørret

7.030 kg

84 cm

Team Troutman

Bomber

    2

27.07

Ørret

6.710 kg


Bjørn-Erik Berntsen


    3

31.07

Ørret

5.500 kg


Erlen Florensen

Mark og søkke fra land    4

27.03

Ørret

5.200 kg

75 cm

Lars Lian

Tomic


    5

26.07

Ørret

5.200 kg


Team Troutman


    6

16.05

Ørret

4.800 kg

70 cm

Aleksander Abrahamsen

Tomic

    7

21.05

Ørret

4.800 kg

70 cm

Lars Lian

Tomic

    8

08.08

Ørret

4.600 kg


Team Trouman


    9

16.05

Ørret

4.500 kg

68 cm

Aleksander Abrahamsen

Tomic

  10

31.05

Ørret

4.500 kg


Lars Lian

Tomic  11

26.07

Ørret

4.410 kg


Team Troutmann


  12

25.05

Ørret

4.200 kg


Gjermund C.
  13

12.06

Ørret

4.200 kg


Gjermund C.
  14

26.05

Ørret

4.150 kg


Gjermund C.


   


  15

07.06

Ørret

4.092 kg


Team Troutman
  16

21.06

Ørret

3.900 kg


Team Troutman


  17

07.06

Ørret

3.828 kg


Team Løvaas
  18

29.03

Ørret

3.800 kg


Aleksander Abrahamsen

Tomic

  19

26.07

Ørret

3.720 kg


Team Troutman


  20

07.06

Ørret

3.668 kg


Bård Bergan
  Nr.   Dato:                    Vekt:       Lengde:       Navn:                                                          Redskap:                                                 Info: