20 største i 2016


20 største i 2016 


Listen er kun basert på innrapporterte fangster, ørret som ellers er fanget i Eikern er ikke med på denne listen.

  Nr.   Dato:                    Vekt:       Lengde:       Navn:                                                          Redskap:                                                 Info:


   1

05.06

Ørret

4.870 kg


Team Troutman
   2

05.06

Ørret

4.843 kg


Team Fiskemann
   3

14.08

Ørret

4.600 kg


Markus Bringebøen


   4

28.05

Ørret

4.500 kg


Espen Vestskogen


Bilde nr. 19 (satt ut)

   5

31.03

Ørret

4.000 kg


Lars B. Johansen


Bilde nr. 2 (satt ut)

   6

04.06

Ørret

3.943 kg


Team Troutman
   7

05.06

Ørret

3.526 kg


Team Kroken
   8

04.05

Ørret

3.500 kg


Espen Vestskogen

Tomic

  9

31.03

Ørret

3.400 kg


Lars B. Johansen


Bilde nr. 3 (satt ut)

10

26.07

Ørret

3.400 kg

65 cm

Team Fiskemann


11

26.05

Ørret

3.050 kg

68 cm

Yannick Andre Steen


12

29.05

Ørret

3.000 kg


Gjermund C. / Kjetil J.
13

01.06

Ørret

2.940 kg


Ragnar Skoglund


14

09.07

Ørret

2.910 kg


Yannick Andre Steen


Bilde nr. 31(satt ut)

15

28.05

Ørret

2.900 kg


Aleksander Abrahamsen


16

05.06

Ørret

2.795 kg


Team Catch & Release
17

28.05

Ørret

2.700 kg

63 cm

Marius Roaldstveit
18

29.05

Ørret

2.600 kg


Gjermund C. / Kjetil J.
19

05.06

Ørret

2.566 kg


Team Sik
20

05.06

Ørret

2.554 kg


Team Hitterdalen