Fiske-konkurranse


Fiskekonkurranse


Eikern Fiskevernforening har i mange år arrangert fiskekonkurranse på Eikern, her kommer det stoff som beskriver selve konkurransen .