Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                                                                                                                          

 

 

                           1                                2                                                              13/03-07    Bollerud Team      - ørret    5,700 kg     80 cm .                      14/4-07    Runar og Anne Berit Tømte   ørret  1,800 kg tatt på Tomic                            

                                                                                                                                                                                                                      

               

               

 Andre årstall

Til forsiden

Gjestebok

Innmeldt fangst

Bilder av fangst 2007