Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                                                                                                                          

 

 

  15.                                                                                                                                  17.08                Ørret   2960g     59cm         Aleksander Abrahamsen

  13.     14.            04.05                               Ørret  5000g                Jan Arild Tollefsen             08.06                            Ørret  4000g            Tony Kenneth Bodin

  11.    12.                23.04                 Ørret    3040g    69 cm    Aleksander Abrahamsen          24.04             Ørret    3800g  og  1600g          Lars Borge Johansen

    9.     10.           20.04                Ørret    4160 g     71 cm           Espen Vestskogen              22.04             Ørret      5340g    82 cm        Aleksander Abrahamsen

    7.      8.               08.04                Ørret   5037 g   81 cm                        Lars Lian                 20.04                   Ørret   1900 g     54 cm           Espen Vestskogen

   5.     6.              04.04                Ørret  4080 g  68 cm               Espen Vestskogen              05.04                    Ørret    6460 g   82 cm         Terje Baastad           

    3.       4.                 20.03                      Ørret   5200 g  79 cm             Tom Andreassen              06.04                 Ørret     3260 g    64 cm          Espen Vestskogen         

   1.       2.                 24.01                      Ørret   6070 g  77 cm             Tom Ole Raaen               16.03                  Ørret  4800 g   78 cm           Tom Andreassen                                                 

                                                                                                                                                                                                                      

               

               

 Andre årstall

Til forsiden

Gjestebok

Innmeldt fangst

Bilder av fangst 2008