Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                                                                                                                          

 

 

      6.     7.           2

 Andre årstall

9.05
   Ørret                  2980g    66 cm              Espen Vestskogen              27.11       Ørret               2600g       61 cm                    Lars Lian

      4.                                5.                         21.05                 Ørret      4560g og 2250g          Espen Vestskogen                      21.05           Ørret    4560g   77 cm       Espen Vestskogen

    3a.   3b.                  13.05                     Ørret  7000g     79 cm          Espen Vestskogen           13.05                      Ørret    7000g      79 cm     Espen Vestskogen

      1.      2.              11.04                Ørret   1860g     57cm                Espen Vestskogen           01.05                   Ørret    3600g      70cm                        Lars Lian

  

Til forsiden

Gjestebok

Innmeldt fangst

Bilder av fangst 2009