Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

 

 

  15.                                                                                                 31.07                             Ørret     7.500                      Simen Grimnes

 14.    13.                  06.06                           Ørret      5.450                 Lars B. Johansen            16.11                   Ørret     2600g                Aleksander Abrahamsen

        11.           12.                  22.06                 Ørret  3400g  67 cm       Stein Inge Lunde                 22.06                        Ørret      1300g                           Terje Hagen

     9.   10.           10.06                               Ørret 2.560 kg     Aleksander Abrahamsen        17.06                         Ørret   2.200 kg         Aleksander Abrahamsen

     7.     8.                 02.06                           Ørret     700 g                           Terje Hagen           30.05                          Ørret    3.700 kg     Aleksander Abrahamsen

      5.     6.           09.05                       Ørret     3000 g                                       Slugger           25.09                              Gjedde 6300 g           Espen Marthiniussen

    3.       4.            08.05             Ørret    5740 g       80 cm                Espen Vestskogen           07.05                          Ørret   1700 g                      Stian Skjereng

 

   1.      2.             16.04                       Ørret   4370g       Svein-Inge Stangenes       25.04                             Ørret    4700g       73 cm                         Lars Lian

  

 Andre årstall

Til forsiden

Gjestebok

Innmeldt fangst

Bilder av fangst 2010