Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

 

  

   9.                                                                                                                           23.11                     Ørret    5540 g    78 cm                Team Tubby

  8.                          7.                                           10.07                          Ørret     2300 g                  Lars B. Johansen                         06.07      Ørret     2000 g           Øystein Dølen

                                6.                                    5.                           14.05     Ørret  3500g       Benjamin,Daniel og Linus Bråto             09.05                   Ørret      83 cm   8050g                         Lars Lian 

   4.     3.                     24.04                                 Ørret    1300g                 Stian Skjereng          15.04                           Ørret   2100g                 Aleksander & Stian       

    2.    1.                 14.04                    Ørret     3041g                Aleksander Abrahamsen          12.04           Ørreter   1300g og 1500g   Aleksander Abrahamsen  

  

 Andre årstall

Til forsiden

Gjestebok

Innmeldt fangst

Bilder av fangst 2011