Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

 

  

    5.     6.           14.09                                 Ørret   1400g                        Team Virvar          16.11                    Ørret    8640g     86 cm            Lars B. Johansen

    3.       4.             18.05                      Ørret     6200g   80 cm                   Team Tubby           24.07                              Ørret   4350 g                Lars B. Johansen 

   1.       2.               04.04                        Ørret     5300g   82 cm          Martin Grønvold            13.04                             Ørret   4700 g               Jan-Arild Tollefsen      

  

 Andre årstall

Til forsiden

Gjestebok

Innmeldt fangst

Bilder av fangst 2012