Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

 

  

   9.    10                  24.08               Ørret     2700 g              Kristoffer Moen        07.09                 Ørret   1500 g           Kristoffer Moen

    7.    8.             02.08                Ørret 2500g              Sebastian / Lars        03.08                    Ørret    4100g                    Kroken

   5.     6.              08.07     Ørret   78 cm   5700g   Aleksander Abrahamsen      12.07         Ørret    3200g        Aleksander Abrahamsen

        3.                       4.                              07.05      Ørret     2800g og 5100g        Team Fiskeløs                    01.06    Ørret 5700g    Linus Bråto ( til Høyre)  

                 1.                         2.                                 01.05              Ørret     2100g           Sebastian                               05.05                  Ørret     2550g     64cm               Gullik Eikenæs      

 Andre årstall

Til forsiden

Gjestebok

Innmeldt fangst

Bilder av fangst 2013