Ekstra ordinært årsmøte


Ekstraordinært årsmøte 12. juni 2019


                       Bakgrunn og forklaring til sak nr 3. i ekstraordinært årsmøte 12. juni kl 19.00 på Kapphuset.Sak 3. gjelder endringer av paragraf 5. i foreningens vedtekter. I dagens vedtekter lyder §5 som følgende:


           "Enhver bosatt på Øvre Eiker eller Hof og hytteeiere rundt Eikern kan være medlemmer av foreningen.

            Styret har dessuten anledning til å innvilge søknad om passivt medlemskap for andre interesserte.

            Hvis et medlem fraflytter Øvre Eiker eller Hof, kan han fremdeles tillates å være medlem av foreningen.

            Styret har rett til å nekte opptagelse når det finner at det foreligger vektige grunner for det."Dette er en tekst som har blitt stående stille en del år og trenger nå en oppgradering, først og fremst så er ikke denne teksten korrekt i og med at Hof kommune har blitt borte etter kommunesammenslåingen med Holmestrand.

Det andre er at foreningen i mange år har tillatt at alle som ønsker å være medlem av foreningen har hatt muligheten til det.


Derfor ønsker styret å foreslå endringer i teksten i paragraf 5 i foreningens vedtekter slik at dette punktet blir korrekt og tidsriktig i forhold til vilkårene for å kunne bli medlem.


Styrets forslag til endring av paragraf 5. og ny tekst i §5. vil da være som følgende.


              "Enhver som betaler medlemsavgiften kan bli medlem av foreningen"


Foreningen vil med dette også få status som en åpen forening og det vil være lettere å kunne søke støtte om enkelte tilskuddsmidler.


Styret.