Fangstdagbok

2020


Fangstdagbok


Listen er kun basert på innrapporterte fangster, ørret som ellers er fanget i Eikern er ikke med på denne listen.


   2

19.01

Ørret

4,900 kg

 77 cm

Magne Nygård

Agnskalle

   1

05.01

Ørret

1,930 kg

Magne Nygård

  Nr.  Dato:                    Vekt:         Lengde:        Navn:                                                      Redskap:                                                 Info: