Innmelding av fangst


Innmelding

av fangst


Vi ønsker gjerne at dere melder inn deres fangster i Eikern inn til nettside, sms eller på facebook.

Dette er med på å bidra til at andre som fisker kan følge med på hva som blir tatt av fangster.


Innmelding kan skje på følgende måter :

    Innmelding til nettside:                                           Via SMS:                       Via Facebook:

  • E-post til eikern@eikernfiskevern-forening.net.            Send melding til 47441962                     Eikern Fiskevernforening
  • Bruke skjema nedenunder.                                               eller 40286214                                         på facebook.
  • Legge innmelding på gjesteboka.                                        + bilder                                                    + bilder.

(Bilder sendes kun på E-post ved nettbruk).