Fiskekort


Fiskekort.


For alle under 18 år og ut året de fyller 18 år er det gratis fiske i Eikern, dvs. at det ikke er behov for fiskekort.

Fra det året man fyller 19 år må det løses fiskekort for fiske i Eikern.


Fiskekort selges på internett via Inatur, og via sms på mobil.

Samt at årskort også ligger inne i medlemskontingenten som sendes ut til medlemmer.

Trollingkort selges kun av formann og nestformann.


Priser på fiskekort. 


Årskort :

Ukeskort :

Døgnkort :

Kr. 230,- via kjøp på nett

Kr. 115,- via kjøp på nett

Kr. 60,- via kjøp på nett

Kr. 275,- via kjøp på sms

Kr. 139,- via kjøp på sms

Kr. 74,- via kjøp på sms

  Kr. 200,- via medlems-                 kontingent


Trollingkort kr. 1200,-