Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                

Båtrampens beliggenhet

                                                                                                          

        

                                               Sandsbukta hvor båtrampa ligger er avmerket med den røde firkanten på kartet.                                                                             Dette er den første bukten man kommer til når man kommer fra Vestfossen,                                                                                                det står skilt oppe ved riksveien om båtrampe.   

Til forsiden

 Kontakt oss