Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

         

                                

Om Eikern

                                                                                                          

 

 

Til forsiden

 Kontakt oss

 Eikern er en innsjø på 25,95 km2 areal med et største dyp på 156 m – middeldyp på 94,4 m - og regulert vannstand på kotehøyde mellom 17,12 m (i praksis  ikke under ca 17,50 m) og 19,00 m.o.h. Volum av vannkilden er 2426 mill m3. Teoretisk oppholdstid for vannet er ca 11 år. Arealet av innsjøen utgjør 7,7% av nedbørsfeltets areal på 359 km2. Gjennomsnittlig årlig avrenning fra nedbørsfeltet er 226,5 mill m3, med gjennomsnittlig avrenning på 7,1 m3/s.

 

Innsjøen strekker seg over en lengde på nesten to mil fra Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold i sørøst til Fiskumvannet i Øvre Eiker kommune i Buskerud i nordvest. Eikern er kjent som en av Østlandets minst forurensede innsjøer – der råvannet kan benyttes ubehandlet som drikkevann.

 

Oppstrøms Eikern går vassdraget ca 13 km (fra sydøst mot nordvest) gjennom Hillestadvannet, Haugestadvannet, Vikevannet og Bergsvannet før selve Eikern nås ved kraftstasjon i Eidsfoss. Øvrige vann oppstrøms på sydsiden er bl.a Øksne og Hajern, som renner ut i Eikern ved kraftstasjonen i Hakavik.

 

Nedstrøms henger Eikern sammen med Fiskumvannet - på samme kotehøyde – ved Sundet. Fiskumvannet munner ut ved kraftstasjon i Vestfossen, og fortsetter som Vestfosselva til Loesmoen der elva deler seg i to løp. Det nordre løpet fortsetter med samme navn til Hokksund, mens det søndre løpet fortsetter under navnet Loeselva og munner ut ved Steinberg. Begge løp ender i Drammenselva.

 Det  er påvist 13 forskjellige fiskeslag i Eikern.                           

Fiskeslag

Skriv ut fakta om Eikern