Om oss


Om oss


Velkommen til oss i Eikern Fiskevernforening

og her skal du bli litt kjent med oss!

Eikern Fiskevernforening ble stiftet 18 mai av grunneiere rundt Eikern og andre interesserte som var

opptatt av Eikern`s ve og vel og da kanskje spesielt ørreten.

Det har blitt drevet kultivering av ørreten i Eikern helt siden 1850 årene, da ble det bygget et eget klekkeri ved Gunhildrid som ligger på Vestsiden av Eikern.

Da Eikern Fiskevernforening så dagens lys i 1930 ble det foreningens oppgave å videreføre kultiveringen av ørreten i Eikern, og vi kan vel si at dette har vært foreningens hovedoppgave i alle disse årene som foreningen har eksistert.
For tiden har vi en medlemskontingent på kr. 200,- pr. år, og det inkluderer årskort for fiske i Eikern.
Vi holder til i det gamle " Kapphuset " ut mot Vestfosselva i Vestfossen sentrum.

Bildene ovenfor er av Kapphuset utvendig.

Foreningen har selv pusset opp huset til slik det framstår i dag.

Det inneholder et hovedrom, en liten gang og wc,

samt et eget rom hvor vi har to oppbevaringskar til stamfisk som

brukes under stamfisket om høsten.

I tillegg så er det ett lagerrom i huset,

og det disponeres av selskapet Eikern Turisttrafikk.


Besøksadressen vår er :  Eikern Fiskevernforening

                                           3320 Vestfossen


Foreningen eier også klekkeriet som står på Gunhildrud, siden oppstarten har klekkeriet fornyet seg litt og for få år siden ble det bygget et helt nytt klekkeri da det gamle var tydelig preget av mange års bruk.

Når det første klekkeriet sto ferdig på Gunhildrud var det blandt ett av de

første organiserte klekkeriene vi hadde her i Norge.

Helt siden det første klekkeriet ble satt igang tidlig i 1850 årene har det vært

kontinuerlig drift i dette anlegget.


Hver høst blir det lagt inn ca. 20 liter med rogn av ørret i dette klekkeriet.

Hvert år legger våre medlemmer ned et betydelig antall timer i

kultiverings arbeide for både ørret og ål,

mer utfyllende om dette finner dere under siden for kultivering.


Denne siden kan nåes ved å klikke her:


I samarbeid med Eidsfoss jeger og fiskerforening forvalter Eikern Fiskevernforening alt sportsfiske i Eikern.

Foreningen sørger for at det blir lagt ut fiskekort for salg, og at det foretas fiskekort og redskapskontroller i løpet av sesongen.


Det som er blitt en tradisjon nå er at foreningen arrangerer dorgekonkurranse en gang i året, og det skjer i første hele helgen i juni.


Som nevnt tidligere så er hovedoppgaven til Eikern Fiskevernforening kultiveringsarbeidet for ørreten, men det skjer andre ting i foreningen i løpet av sesongen også og vi kan nevne:


  • Kultivering for ål.
  • Fiskekonkurranse i juni.
  • Medlemskvelder på vinterstid.
  • Fra høsten 2006 har vi hatt egne kvelder for 7-klasse under stamfisket.
  • Styret har side faste styremøter, årsmøte avvikles hver år og vi er representert på andre møter som inngår i foreningens interesser eller forvaltning.
  • I tillegg så kommer det selvfølgelig enkeltstående prosjekter eller arrangementer som gjennomføres.


Foreningen har også bygget en båtrampe i Sandsbukta                                      ( Trykk på bilde )

som foreningen drifter og holder i orden.


Dette er i korte trekk det som skjer i Eikern Fiskevernforening og vi er og finnes både på nett med egen nettside og vi er på facebook.


Hyggelig at du hadde tid og lyst til å besøke vår nettside, og å lese litt om oss og kikke på de tingene vår forening holder på med.

Og skulle du ha behov for å ta kontakt med oss så finner du vår E-post adresse og vår postadresse ved å klikke på knappen under.

Med vennlig hilsen alle oss i


Eikern Fiskevernforening