Bilder av fangst 2015


Bilder av fangst 2015.


Nr. 1. 27. Mars     Ørret     75 cm     5200g    Lars Lian
 

           

     1.  27.03            Ørret  75cm  5200g        Lars Lian          2.       29.03   Ørret  3800g    Aleksander Abrahamsen


        3. 06.04          Ørret    2000g         A. Abrahamsen        4. 16.05  Ørret 4800 g, 4500 g , ++  A. Abrahamsen
      5. 16.05       Ørret  70 cm 4800 g    A. Abrahamsen        6. 17.05      Ørret  2600g og 3600g  A. Abrahamsen
      7. 17.05     Ørret    3200g                A. Abrahamsen          8. 18.05          1300g og 2000g   Team Troutman
     9. 19.05           Ørret    3300g          Team Troutmann /         10. 20.05            Ørret  2350g            Team 203

                                                                Pundingdødaren

     11.  21.05     Gjedde 13,0 kg  118 cm  Lars Lian             12.  21.05       Ørret  4,800 kg  70 cm      Lars Lian
         13.  25.05         Ørret    2,600 kg        A. Abrahamsen       14.  25.05     Ørret  2,000 kg A. Abrahamsen 
    15.  27.05            Ørret   1.500 kg          Team Eikern       16.  14.06         Ørret  2.600 kg        Team Troutman    17.   21.06         Ørret  3,900 kg        Team Troutman         18.   18.07      Ørret   1,100 kg    Vidar Sivertsen    19.  20.07       Ørret    2,200 kg         Lars B. Johansen    20.  26.07        Ørret  2,240 kg      Team Catch & Kill    21. 26.07 ørret   7.03-5,20-3,72-      22.  26.07                       Ørret   7,03 kg   84 cm          Team Troutman

              3,36- 4,41 kg  Team Troutman    23.  27.07        Ørret   6,71 kg     Bjørn Erik Berntsen      24. 28.07           Ørret  2,200 kg        Team Troutman    25.  31.07          Ørret  3.510 kg          Team Kroken      26.  08.08            Ørret  4.600 kg       Team Troutman
      27. 13.08           Ørret 2,500 kg              Team Sik      28.  18.08            Ørret    2,000 kg         Team Tonulltre      29.  12.09       ørret 2,300 kg          Vidar Sivertsen      30. 12.09    Ørret  2,300 kg og 900 g   Vidar Sivertsen    31. 25.11          Ørret 2,100 kg        Team Troutman
Bilde nr.2  29. mars  Ørret  3800g Aleksander Abrahamsen
Bilde nr 3.  6. april Ørret 2000g Aleksander Abrahamsen
16.05.15 Aleksander Abrahamsen Ørret 4.800 kg, 4,500 kg  + 4 stk 1-1,5 kg
Bilde nr. 5  Aleksander Abrahamsen 16. mai, Ørret 4.800 kg , 70 cm
Bilde nr. 6, 17. mai,  Aleksander Abrahamsen 2600g og 3600g
Bilde nr. 7, 17.mai, Aleksander Abrahamsen Ørret 3200g
Bilde nr. 8,- 18.mai - Ørret 1300g og 2000g Team Troutman
Bilde nr. 9 - 19. mai - Ørret 3300g Team Troutman / Pundingdødaren
Bilde nr. 10 ,- 20. mai - Ørret 2350g  , Team 203
Bilde nr. 11,  Lars Lian, 21. mai,  Gjedde 13.0 kg 118 cm
Bilde nr. 12, Lars Lian 21. mai Ørret 4.800 kg 70 cm
Bilde nr. 14 Aleksander Abrahamsen 25. mai Ørret 2.0 kg
Bilde nr. 15 Yeam Eikern 27. mai , Ørret 1.500 kg
Bilde nr 16 Team Trotman, 14 juni,ørret 2600 g
Bilde nr. 18, ørret 1,100 kg Vidar Sivertesen, 18 juli
Bilde nr. 19, Ørret 2,200 kg Lars B. Johansen , 20 juli
Bilde nr 20, Ørret 2,24 kg, Team Catch & kill  26 juli
Bilde nr. 21, ørreter 7,03-5,20-3,72-3,36-4,41 kg, Team Troutmann, 26 juli
Bilde nr. 22, Ørret 7,03 kg, Team Troutman, 26 Juli
Bilde nr. 23, Ørret 6.71 kg, 27 juli
Bilde nr. 24, Ørret 2,2 kg, Team Troutman 28. juli
Bilde nr. 25, ørret 3.51 kg, team Kroken, 31 Juli
Bilde nr 26, ørret 4,6 kg, Team Troutman, 8 august
Bilde nr. 27, Ørret 2,5 kg, Team Sik, 13 august 2015
Bilde nr. 28, Ørret 2,0 kg, Team Tonulltre, 18 august.
Bilde nr. 29, ørret 2,300 kg, Vidar Sivertsen, 12.09
Bilde nr. 30, Ørret 2,300 kg og 900 g, Vidar Sivertsen, 12.09
Bilde nr. 31, Ørret 2,1 kg, Team Troutman, 25 november 2015