Bilder av fangst 2016


Bilder av fangst 2016.


 

       1.  19.02            Ørret    2300g        Yannick A. Steen    2.    31.03             Ørret   4000g        Lars B. Johansen

    3.  31.03             Ørret  3400g        Lars B. Johansen      4. 20.03               Ørret  530g               Team Jagaren

     5. 09.04             Ørret  1.250 kg        Yannick A. Steen     6. 09.04        Ørret 1,600 kg  53 cm  M. Roaldstveit

    7. 01.05           Ørret   1.650 kg        Yannick A. Steen      8.  04.05         Ørret  3,500 kg      Espen Vestskogen

    9. 05.05      Ørret  1,680 kg 55cm     Yannick A. Steen    10. 10.05      Ørret 2,0 kg  58 cm    Lars Tore Hansen

    11. 14.05 Ørret 1,960 kg  58 cm,  1,540 kg 54 cm        12. 14.05   Ørret  2,020 kg 57 cm   Yannick A. Steen

                              2,020 kg  57 cm      Yannick A. Steen

    13. 16.05    Ørret 1,620 kg 54 cm    Yannick A. Steen   14. 16.05     Ørret  1,710 kg 54 cm c/r     Y. A. Steen

     15. 20.05          Ørret  2,500 kg           Stian Skjereng     16. 21.05           Ørret  2,400 kg     Marius Roaldstveit

    17. 24.05         Ørret 1,800 kg  56 cm    Team Kroken    18.  26.05       Ørret  3,050 kg  68 cm       Y.A. Steen

    19. 28.05         Ørret  4,500 kg          Espen Vestskogen   20. 28.05    Ørret 1,800 kg  54 cm Marius Roaldstveit

     21. 28.05      Ørret 2,900 kg  Aleksander Abrahamsen              22. 01.06    Ørret 2,940 kg  Ragnar Skoglund

      23. 07.06         Ørret 2,060 kg          Yannick A. Steen  24. 12.06         Ørret 0,850 kg         Henrik Bringebøen

    25. 12.06          Ørret 1,200 kg       Henrik Bringebøen     26. 14.06           Ørret  1,800 kg       Lars B. Johansen

     27. 14.06            Ørret  2,050 kg      Lars B. Johansen             28. 25.06    Ørret 1,300 kg  Sigurd Bringebøen

    29. 29.06           Ørret  2,200 kg        Lars B. Johansen    30. 09.07          Ørret 1,800 kg    Lars B. Johansen (c/r)

  31. 09.07     En jager på 2,910 kg    Yannik A. Steen ( c/r)           32. 26.07     3,4 kg 65 cm      Team Fiskemann

   33. 14.08              Ørret 4,600 kg        Markus Bringebøen          34. 21.11     Ørret 2,600 kg     Torbjørn DahlenBilde nr. 1. Ørret 2.3 kg , Yannick Steen 19.02.16
Bilde nr. 2, Ørret 4.0 kg, 31.02.16 Lars B. Johansen
Bilde nr. 3, Ørret 3.4 kg, Lars B. Johansen, 31.03.16
Bilde nr. 4, Ørret 0.53 kg, Team Jagaren 20.03.16
Bilde nr. 5, ørret 1,250 kg, Yannick A. Steen 09.04.16
Bilde nr. 6, Ørret 1,6 kg 53 cm, Marius Roaldstveit, 09.04.16
Bilde nr. 7, Ørret 1,650 kg, Yannick A. Steen, 1. mai
Bilde nr. 8, Ørret 3,5 kg , Espen Vestskogen 4.mai
Bilde nr. 9, Ørret 1,680 kg 55cm, Yannick A. Steen, 5.mai
Bilde nr. 10, Ørret 2,0 kg 58 cm, Lars Tore Hansen, 10.mai.
Yannick A. Steen 14. mai , 2,020 kg 57 cm
Yannicg A. Steen, 14. mai, 2,020 kg - 1,540 kg. - 1,960 kg.
Bilde nr. 13, Ørret 1,620 kg 54cm, Yannick A. Steen 16.mai
Bilde nr. 14, Ørret 1,710 kg 54 cm, Yannick A. Steen , 16.mai C/R
Bilde nr 15, Ørret 2,5 kg , Stian Skjereng 20.mai
Bilde nr. 16, Ørret 2,4 kg, Marius Roaldstveit, 21.mai
Bilde nr. 17, ørret 1,8 kg 56 cm, Team Kroken , 24.mai
Bilde nr 18, Ørret 3.050 kg 68 cm, Yannick Andre Steen, 26.mai
Bilde nr. 19, Ørret 4,5 kg Espen Vestskogen 28. mai
Bilde nr. 20, Ørret 1,8 kg 54 cm, Marius Roaldstveit 28. mai
Bilde nr. 21, Ørret 2,9 kg, Aleksander Abrahamsen 28. mai
Bilde nr. 22, Ørret 2,94 kg Ragnar Skoglund, 1.juni
Bilde nr. 23, Ørret 2,060 kg, Yannick A. Steen 7.juni
Bilde mr. 24, Ørret 0.850 kg, Henrik Bringebøen 12. juni
Bilde nr. 25, Ørret 1,2 kg, Henrik Bringebøen 12. juni
Bilde nr. 26, Ørret 1,8 kg Lars B. Johansen 14. juni
Bilde nr. 27, Ørret 2.05 kg, Lars B. Johansen 14. juni
Bilde nr. 28, Ørret 1,3 kg Sigurd Bringebøen 25. juni
Lars B. Johansen
Bilde nr. 30, Ørret 1.8 kg, 09. juli Lars B. Johansen
Bilde nr. 31, Ørret 2,910 kg ( Tynn jager c/r) Yannick A. Steen
Bilde nr. 32, Ørret 3,4 kg 65cm, Team Fiskemann, 26 juli
Bilde nr. 33, Ørret 4,6 kg, Markus Bringebøen, 14. august
Bilde nr 34, Ørret 2,6 kg, Torbjørn Dahlen, 21.11.16