De 20 største i 2017


20 største i 2017 


Listen er kun basert på innrapporterte fangster, ørret som ellers er fanget i Eikern er ikke med på denne listen.

  Nr.   Dato:                    Vekt:       Lengde:       Navn:                                                          Redskap:                                                 Info:


   1

14.05

Ørret

6.100 kg

79 cm

Yannick Andre Steen-Team Jagaren


   2

04.06

Ørret

4.755 kg


Team Eikern
   3

25.07

Ørret

4.150 kg


Ole Andre Dahlman


   4

05.06

Ørret

4.080 kg


Ole A. Dahlman


   5

21.05

Ørret

4.000 kg


Team Troutman


   6

02.04

Ørret

3.700 kg


Team Troutman


  7

04.06

Ørret

3.688 kg


Tormod Andersen
   8

23.04

Ørret

3.650 kg


Henrik Bringebøen


   9

14.05

Ørret

3.600 kg


Lars Lian
10

07.04

Ørret

3.410 kg


Yannick Andre Steen


11

04.06

Ørret

3.227 kg


Team Tonulltre
12

06.05

Ørret

3.200 kg

67cm

Jørn Skoglund


13

25.05

Ørret

3.200 kg


Team Troutman


14

13.05

Ørret

3.100 kg


Team Hunter


15

14.05

Ørret

3.060 kg


Yannick Andre Steen-Team Jagaren


16

15.04

Ørret

3.050 kg

62cm

Yannick Andre Steen, Team Jagaren


17

04.06

Ørret

2.897 kg


Team Tonulltre
18

07.04

Ørret

2.850 kg


Yannick Andre Steen


19

07.04

Ørret

2.820 kg


Yannick Andre Steen


20

15.04

Ørret

2.800 kg


Team Troutman