Oppgradering Kapphuset


Kapphuset


Styret i foreningen vedtok i 2014 og bruke året 2015 til å oppgradere Kapphuset. Årsmøtet 6 mars 2015 godkjente de økonomiske rammene for oppgraderingen.

Under teksten her så kommer det en liten bildeserie med noe tekst som viser opppussingen, historien oppgraderes underveis.