Trollingkort


Trollingkort.


Eikern Fiskevernforening har gleden av å kunne tilby et fiskekort i Eikern som heter Trollingkort.

  Startfasen og prøveperiode med trollingkort gikk meget bra, så vi har satt opp nye år med trolling.

2016 sesongen for Trollingkortet vil  være gyldig fra 01.01 2016   til    31.12  2016.                         

Trollingkortet koster kr. 1200,- og vil bare bli solgt hos foreningens formann og nestformann.         


Kortet har også utvidede fiskeregler og reglene for

Trollingkortet er slik:


•     Inntil 10 stenger pr. båt er tillatt.


•     Planerboard med utlegg max 25 meter fra båtsiden.


•     Minstemål på ørret er 35 cm.


•     Fredningstid:     fom. 15.09 / tom. 15.11


•     Trollingkort gjelder kun for merkede deler på kart.                                                                           


•     Pliktig fangst rapportering.
Kortene selges som nevnt kun fra foreningens formann og nestformann.                                         

Formann Morten Kristoffersen   tlf  48116073, og nestformann Lars Rypaas  tlf  95138616

Det er kun personlig frammøte som gjelder ved kjøp av kort.

Eventuelle spørsmål vedrørende Trollingkortet kan stilles til disse to.


Med hvert kort følger det med to sesong-oblater som skal settes på hver side av båten, med hensyn til kontroller.

Begge oblatene skal settes på båten slik at oppsyn kan se fra begge sider at avgiften er betalt.

Skulle en trollingbåt bli solgt i løpet av en sesong, må oblatene skrapes av før salg og innleveres til

Eikern Fiskevernforening for utlevering av nye oblater for å få overfør sitt betalte trollingkort til ny båt.

Skrapes ikke oblater av ved salg av båt, følger Trollingkortet båten og gjelder for sesongen det er betalt for.Den som løser Trollingkort er pliktig til å levere inn

fangstrapport etter endt sesong.

Denne skal levers inn til Eikern Fiskevernforening,

og være foreningen i hende ved sesong slutt. 

Innlevering av fangstskjema ved sesongslutt er også

nødvendig for å kunne være med på neste sesongs

tildeling av Trollingkort. 

Fangstskjemaet er trykket på baksiden av Trollingkortet.   

Fangst av ørret som føres opp på fangstkort og

annen fangst innmeldes selvfølgelig også fortløpende inn

på foreningens nettside som vanlig.


Det er i utgangspunktet satt et tak på 30 kort for salg med

åpning for å kunne legge ut noen ekstra. 


Styret i Eikern Fiskevernforening vil fortløpende vurdere

situasjonen rundt trollingfisket, og har myndighet til å

stoppe fisket viss nødvendig.

Men vi går ut i fra at alle som er ute på Eikern i sommer,

både fiskebåter og fritidsbåter lever etter regelen med

å ta hensyn til hverandre, for det er plass til alle der ute.


 


Fra sesongen 2015 vil sesong Trollingkort være lik øvrige fiskekort, dvs følge kalenderåret fra 01.01 til 31.12.

Men fortsatt fiskestopp i fredningstiden som er fom. 15.09 tom. 15.11.

Antall stenger er også økt fra 8 til 10 pr. båt fra sesongen 2015.


Det vil bli kontroller med miljøpoliti til stede og enhver overtredelse av fiskeregler vil bli politianmeldt, og fisker

mister retten til å løse Trollingkort / fiskekort i Eikern for en viss periode.


 

                                                                                   Fylkesgrense Trollingkortet gjelder i hele                      Hakavik            Hesthammer øya      

Buskeruddelen av Eikern og inn på                                                            Eidsfoss

Vestfoldelen, til og med Hesthammer øya.                             

Kortsonen er avgrenset med rødt på kartet.