Yngel 2016


Yngel 2016.


15. mai 2016 kom Trond fra Dofa og hentet ca 18 000 yngel som skulle til Dofa for foring.


16.mai 2016 ble resten av yngelen hentet, noe av yngelen ble satt ut i bekker til Eikern og resten ble satt ut i en naturdam hvor de skal være i ett beskyttet miljø for å bli litt større før også de skal ut i bekkene rundt Eikern.


Med henting av yngel disse to dagene så er all yngelen hentet ut fra klekkeriet, og er dermed nå tomt for yngel for denne gang, og mye flott yngel har også denne sesongen sett dagens lys i klekkeriet.