Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                

KRØKLE.

                                                                                                          

 

       

Til forsiden

                           
Utbredelse:
                                                     

Latin :    Osmerus eperlanus.   

Andre Norske navn:                Blågjel, Kot, Nors, Slom.

Tilhører :  Loddefamilien


Fiskeslag