Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

                                                                                                                                          

 

 Kontakt oss

          

                                                                                 

 Stamfisket er blandt en av de viktigste tingene som blir gjort i kultiveringsprosessen.

 Uten stamfisk så faller hele kultiveringsarbeidet med å tilføre Eikern 20 000 stk yngel av stedegen stamme bort, det er nettopp  denne stamfisken som er grunnlaget for hele prosessen.                                                                                                             Ingen stamfisk = ingen rogn, og dermed ingen yngel.

 Får å værne om gytetiden til ørreten i Eikern så er det lovbestemt at vi skal ha en fredningstid som er fom. 15 september -          tom. 15 november.                                                                                                                                                                   I denne tiden er det fiskeforbud i Eikern, i tillegg til fiskeforbud ute på Eikern opprettes det også  oppsyn av bekkene i denne   tiden. Det gjennomføres også fysiske kontroller til ulike tider ute i bekkene, like gjerne natt som dag.         

 Vi i Eikern Fiskevernforening begynner stamfisket et stykke ut i oktober, ca. 20 oktober.                                                            Da samles en god del av foreningens medlemmer til dugnad, mange synes det er er årets "happening" av å være på stamfiske.   

 Det er veldig avhengig av været for akkurat når stamfisket begynner, det må komme endel nedbør for å få nok vann i bekkene.  Når det har regnet litt noen dagen eller kraftig et døgn, stiger vannet i bekkene og da setter vi igang. Da kalles det inn til stamfiske.

                                                                             Første kvelden tar vi alltid en briefing på Kapphuset før vi reiser ut, dette gjøres for at nye skal få viktig info og at alle sammen    får samme info så alt fungerer best mulig ute i bekkene / elvene.

               Før briefingen har transporttankene blitt fylt opp med vann. Oksygenflaskene som sørger for tilførsel av luft i tankene har også    blitt sjekket.                                                                                                                                                                           Hover og bærenett må også med på tilhengeren. 

                                                                                                                          Når mørket har senket seg og alt er klart, så er det tid for å få på seg utstyret som trengs ved stamfiske. Vadere og hodelykter er   to viktige ting som hører med.                                                                                                                                                På bildet ovenfor til høyre kan dere se en flott gruppe unge riktig kledd for en tur i bekken etter stamfisk.                                  På en vanlig stamfiskekveld hvor vi bruker to lag, et lag på hver sin side av Eikern, er det behov for over tyve personer, bildet til    venstre er tatt under en vanlig kveld og alle er ikke med på bildet.  

                                                    Da er det å begynne på kveldens innsats, først kjører vi ut til bekken og går helt ned til utløpet av bekken.

 

                                Bekken blir sperret med hover, og eventuelt stamfisk som er ovenfor blir ledet ned mot de som står og sperrer med hover.

 

                      Når en kulp er undersøkt bærer det oppover til neste stopp og sperrer der. Alltid er det en som går først og ser etter fisk og   melder fra om når det skal sperres, når sperringen med hover er på plass prøver de som går først å lede fisken nedover eller å  hove den selv.                                                                                                                                                                       De som har vært med på stamfiske noen år kjenner som oftest til hvor fisken pleier å stiller seg opp i bekken.

 

                             Når fisken er i hoven blir den forsiktig løftet over i et bærenett som er beregnet for formålet. Dette er et nett som er vanntett     og ser ut som en stor lomme med litt vann i hvor fisken kan ligge mens den blir båret opp til bilen hvor transportkaret står.

                             Fisken ligger trygt i ett slikt nett og det blir lett å bære med seg fisken, selv i fra vanskelige steder som her øverst i Hamreelva.

                                                                                                                                                                                                                                       Da lagene er ferdig med turen på bekkene returnerer de tilbake til Kapphuset med fisken som er i Transporttanken.

                                                                                                                                                                                                              Fiskene blir båret inn på kapphuset i en finmasket hov.

                                                                     Hannfisk.                                                                                                                                                                       Hunnfisk.                                                   Nå blir fiskene telt, og registrert om det er Hunn eller Hann, så blir Hunner og Hanner sluppet opp i hvert sitt store vannkar. 

                                                                                                                                                         Ny fisk er kommet inn og enda en Hannfisk havner forsiktig opp i oppbevaringskaret for Hanner.

                                                                                                                                                                Mer fisk blir båret inn, Hunner denne gangen, også disse havner forsiktig opp i sitt oppbevaringskar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                             I løpet av den tiden stamfisket varer så har Eikern Fiskevernforening egne kvelder for barn og unge. På disse kveldene tar     foreningen og lærer bort og forklarer litt om ørreten, hva kultivering betyr og hvorfor det drives kultiveringarbeide. Så reiser vi ut   på en av bekkene og fanger  stamfisk på ordentlig vis.   Flere bilder fra disse kveldene kan du se ved å klikke her.

                                                                                                                                                                                 Her ser det ut som om det har vært en velykket stamfiskekveld,                                                                                                                     alle sammen smiler, til og med fisken gliser.

                     Stamfisket er som oftest ferdig i løpet av 2 uker, og det fanges nærmere 150 stamfisker hvert år.

                                                                             

Til forsiden

Gjestebok

Send oss bilder

Stamfiske

    

Til Toppen