Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

Eikern Fi skevernforening

              

 

 Kontakt oss

                                         

                               

Til forsiden

      

Gjestebok

Ørekyte er en art som har spredd seg til flere nye vassdrag.          Her utgjør den et stort problem.                         Naturlig størrelse er  5-10 cm. 

Spredning av fisk til nye vassdrag er et voksende problem. en innvandrer av en fremmed fiskeart er en trussel mot det eksisterende plante- og dyrelivet. Andre arter vil fortrenges og dette vil igjen redusere det biologiske mangfoldet.

Dessverre er det mennesker som står ansvarlig for spredningen, enten via sportsfiskere som (ulovlig) bruker fisk som levende agn, eller utilsiktet gjennom annen aktivitet slik som fiskeutsettinger.

Vi oppfordrer DEG til å ta avstand fra spredning av nye fiskearter inn i nye vassdrag. Bli med å ta vare på det vi alle er så glad i: Den norske naturen med alle dens opprinnelse kvaliteter!